Narrowcasting op de University of Guelph

Moderniseren en de communicatie verbeteren. Waar veel bedrijven starten met de technologie, is de Universerty of Guelph gestart met het stellen van duidelijke doelden. Wat willen ze communiceren, welke middelen zijn hiervoor nodig, en wat is het budget? Vanuit daar is een fantastisch plan opgesteld om narrowcasting te implementeren binnen deze organisatie.

 


De content was een belangrijk punt. De inhoud moest een divers publiek van zowel studenten, medewerkers en docenten aanspreken. Uiteindelijk is gekozen voor content pakket bestaande uit 10% emotie, 20% entertainment, 30%onderwijs en 20%aanmoediging. Om duurzaamheid van het systeem te garanderen is er daarnaast gekozen voor 20% verkochte reclames om extra kosten te dekken. Deze balans zou voor voldoende afwisseling zorgen op de schermen.

In het verleden waren alle afdelingen verantwoordelijk voor eigen content. De bronnen waren beperkt waardoor er enkel statische berichten werden vertoond. Gezien geanimeerde beelden meer aandacht trekken is er een kwaliteitsplan opgesteld waarin stilstaande beelden niet meer toegestaan zijn. Om deze kwaliteit te waarborgen zijn er grafische vormgevers in dienst genomen die content creëren en beheren volgens de kwaliteitsnormen die zijn opgesteld. De reacties op het nieuwe systeem waren lovend. Studenten zijn op een moderne manier veel beter bereikbaar dan in het verleden. Daarnaast creëert het een gevoel van saamhorigheid op het moment dat je het gebouw inloopt. Studenten, personeel en docenten zijn veel meer betrokken bij de universiteit. De universiteit heeft de juiste stappen gemaakt en hierdoor ervoor gezorgd dat narrowcasting een uitstekend communicatie middel is voor de gehele doelgroep.

Hieronder kun je een interview zien met de betrokkenen van dit project: