Kiosk Oplossingen

Hier vindt u een opsomming van alle oplossingen die in een kiosk-vorm gegoten zijn. Wij zien steeds meer kiosken verschijnen bij binnenkomst van grote steden, bij stations en winkelcentra. Allen zijn uiteraard interactief, vele zijn direct verbonden met internet!

Merit Media

Merit Media is een Nederlands bedrijf, welke moderne technologie en creatieve marketing op een betaalbare wijze weet te combineren in innovatieve producten en diensten. Merit Media is daarin sturend en bij voorkeur leidend, omdat de ervaring leert dat de wereld vol briljante commerciƫle ideeƫn zit, maar slechts enkele daarvan worden werkelijk met succes tot uitvoering gebracht. Merit Media rust niet voordat een project succesvol is.

Subscribe to RSS - Kiosk Oplossingen